Bir sonraki


6 Temmuz 2019 Tarihli Bursa Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Lâlegül TV

161 Görüntüleme
Lalegultv
1
Kategori: Bursa Sohbeti

BURSA SOHBETİ KONU BAŞLIKLARI 06.07.2019

"Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilemez" (Lokmân-34)
"Mûcize ve kerâmet haktır"
"Kabir azâbını inkâr etmek; kabirdeki nimeti, ferahlığı, lezzeti hediyelerin ölülerin rûhuna ulaşmasını da inkâr demektir!"
Her gün 3 kere kabrin nidâsı...
"Küçük günahlarda özel tevbe şartı yoktur"
"Kebâir günahlarda husûsi tevbe şartı vardır, cumhur ulemâ bu görüştedir"
Büyük ve küçük günahlar nasıl bağışlanır?
"Kadının veyâ erkeğin avret yeri gözüküyorsa şehvetsiz de olsa bakmak harâmdır"
"Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Fazîletleri" Hakkında Kırk Hadîs-i Şerîf eserinden dersler...
Kabir azâbının hak oluşu...
"Peygambere mûcize olarak verilen her şeyin evliyâya da kerâmet olarak verilmesi sahihtir, bu ehl-i sünnetin itikâd maddelerindendir"
"Evliyânın kerâmeti haktır, ölüleri diriltmek dahi evliyanın kerâmetleri arasında vardır"
Ölümü çokça hâtırlamak...
Her gün 3 kere kabrin nidâsı...
"Ölümü düşünenlere ölüm çok kolay olacak, kabri düşünenlere kabir çok rahat gelecek, mahşeri düşünenlere mahşer uzun gelmeyecek..."
"Hasan-ı Basrî Kuddise Sirruhû Hazretleri"
"Kabirden ve ölümden ibret almayanın îmânsız ölme tehlikesi vardır!"
"Size iki vaiz bıraktım, biri susar, biri konuşur. Susan nasîhatçi ölümdür. Konuşan ise Kur'ân'dır" (Hadîs-i Şerîf)
"Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra (diriltilip) ancak Bize döndürüleceksiniz!" (Ankebût-57)
"Bütün mesele kalplerimizi yumuşatmaktan geçiyor"
"Size iki vaiz bıraktım, biri susar, biri konuşur. Susan nasihatçi ölümdür. Konuşan ise Kur'ân'dır" (Hadîs-i Şerîf)
Kabir her gün beş kere nidâ eder...
"Kabir için Tebâreke'den kuvvetlisi yoktur, bu sûredeki 30 âyet-i kerîme kabir azâbını kaldırır"
"Gece namâzı kabirde nurdur. Gece namâzı kılamıyorsanız bile 5 vakit namâzı kılın, Allâh'ın izniyle kabirde nursuz kalmazsınız"
"Gece namâzı olanın kabri karanlık kalmaz"
Kabir her gün beş kere nidâ eder...
"Ölüm ve ötesine hazırlık...
Kabir, günde beş defâ insana şöyle seslenir...
Besmele-i Şerîf'i okumaya devâm etmek...
"Kim de cimrilik eder, kendisini muhtaç görmez ve o en güzeli yalanlarsa, Biz de onu, en güç olana hazırlar sevkederiz..."
"...kim (Allâh için) verir ve (günahlardan) sakınırsa ve en güzeli de tasdik ederse, Biz de onu en kolay olana hazırlarız" (Leyl-5/10)
"Kim düzgün çekerek ve harflerinin hakkını vererek LÂ İLÂHE İLLALLÂH derse, büyük günahlarından 4.000 günahı silinir" (Hadîs-i Şerîf)
"Zülhicce'nin ilk on gecesi ihyâ etmek Kadir Gecesi'ni ihyâ etmeye denktir" (Hadîs-i Şerîf)

Lâlegül TV Web:
https://www.lalegultv.com.tr

Lâlegül TV Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/LalegulTv
https://www.twitter.com/TVLalegul
https://www.instagram.com/lalegultv

Sosyal Medya hesaplarımızla ilgili görüş ve önerileriniz için aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
marka@lalegultv.com.tr

Yayınlarımız hakkındaki görüş ve önerilerinizi
izleyicitemsilcisi@lalegultv.com.tr

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Sırala

Bir sonraki